Služby v oblasti prevence rizik (BOZP)

(prováděné odborně způsobilou osobou v prevenci rizik)

Dokumentace

 • Identifikace a hodnocení rizik (zejména dle § 102 a dalších zákoníku práce)
 • Kategorizace prací ve smyslu § 37 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Vyhodnocení zdrojů rizik pro poskytování OOPP
 • Směrnice pro používání a poskytování OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
 • Směrnice určující seznam prací a pracovišť zakázaných těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým
 • Směrnice k zajištění BOZP v organizaci
 • Směrnice pro provozování referentských vozidel
 • Směrnice BOZP – Zásady poskytování první pomoci při úrazech a haváriích
 • Smlouvu o zajištění pracovnělékařských služeb (vzor)
 • Formuláře pro pracovnělékařské prohlídky (vzory)
 • Osnova a časový rozvrh školení BOZP pro zaměstnance
 • Osnova a časový rozvrh školení BOZP pro vedoucí zaměstnance
 • Osnovy a časové rozvrhy ostatních specializovaných školení z oblasti BOZP
 • Zpracování podkladů pro jednotlivé druhy nebo témata školení z oblasti BOZP
 • Provozní řády technických zařízení a provozoven (např. sklady, sklady hořlavých kapalin a plynů, kotelny, truhlárny apod.)
 • Bezpečnostní předpisy (pokyny) pro práce na dřevoobráběcích, kovoobráběcích a ostatních strojích, včetně kuchyňských apod.
 • Bezpečnostní předpisy (pokyny) pro práce s elektrickým nářadím a elektrickými spotřebiči
 • Bezpečnostní předpis pro práci ve výškách
 • Zpracování technické dokumentace žebříků, regálů, manipulačních vozíků, ocelových konstrukcí apod.
 • Zpracování a vystavení protokolu o kontrole žebříků, regálů, manipulačních vozíků, ocelových konstrukcí apod.
 • Zpracování protokolu o běžné kontrole ocelových nebo dřevěných konstrukcí
 • Kniha kontrol BOZP – dodání i vedení
 • Kniha úrazů – dodání i vedení
 • Záznam o úrazu
 • Ostatní dokumentace BOZP dle požadavků

Školení

 • Opakovaná i vstupní školení BOZP pro zaměstnance včetně prokazatelného přezkoušení
 • Školení BOZP pro vedoucí zaměstnance včetně prokazatelného přezkoušení a vydání dokladu o ověření znalostí
 • Specializovaná školení na jednotlivé činnosti (práce na obráběcích strojích na kovy a dřevo, práce ve výškách, obsluha zahradnických strojů, motorových řetězových pil apod.)
 • Školení řidičů referentských vozidel (ve smyslu ustanovení zákoníku práce)

Ostatní činnosti

 • Seznámení zaměstnanců s hodnocenými riziky pro zařazování do kategorie prací
 • Seznámení zaměstnanců se zařazením do kategorie prací
 • Seznámení zaměstnanců s návody k obsluze jednotlivých zařízení a nářadí
 • Kontrola zaměstnanců, zda nejsou pod vlivem alkoholu (dechová zkouška kalibrovaným přístrojem) – jen na základě vyžádání a pověření
 • Provedení roční prověrky BOZP včetně zápisu a návrhu na opatření pro odstranění zjištěných závad
 • Sledování termínů kontrol a revizí vyhrazených technických zařízení
 • Zajištění kontrol a revizí vyhrazených technických zařízení
 • Provedení kontrol žebříků, regálů, manipulačních vozíků a dalších pomocných technických prostředků
 • Provedení běžných kontrol ocelových a dřevěných konstrukcí
 • Zajištění koordinátora BOZP na staveništi
 • Dodání a instalace bezpečnostních a výstražných tabulek (samolepících a plastových včetně fotoluminiscenčního provedení)
 • Dodání lékárniček první pomoci pro administrativu, výrobu a školství
 • Kontrola dodržování předpisů o BOZP prostřednictvím odborně způsobilé osoby
 • Komplexní vedení dokumentace BOZP včetně aktualizace
 • Zastupování právnické osoby před orgány státní správy v oblasti prevence rizik (na základě plné moci)
 • Metodická pomoc při zpracování a odesílání záznamu o úrazu
 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti prevence rizik (BOZP)
Copyright  ©   BozPoN CZ s.r.o.                                       On-line: 1 - Návštěvy dnes: 1 - Celkem : 249766                                    |    home    |    site maps    |    contact
Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. - KAPRO E- lingue MEFRIT, spol. s.r.o. Cestovní agentura Valsa Elektro Klima Servis Studio Fresh Tenis SK Mělník Cirkus Jo-Joo, s.r.o Nějaký klub PHR agency, s.r.o. LUNA PLAST a.s. Mepla s.r.o. EUROWOOD HOLDING CZ s.r.o. Mělník Irena Vovsová Tiskárna K+H Loganton s.r.o. EUROSTAVOPROJEKT CZ s.r.o. Mělník MAS Vyhlídky, z.s. M- car Mělník Dům Kněžny Emmy BarnPchery Cesta ZTP, s.r.o. Elektro Market Servis s.r.o. synlab genetics s.r.o. Klub Přátel JM Allei, spol. s r.o. STK Mělník ZMRZLINA-VALSA.CZ SUNDAP s.r.o. Primasped s.r.o. Ing.Tomáš Klášterka CM car Červený Michal SCULPTOR Sportovní přístav Bílé Břehy s.r.o. BYTOVÉ DRUŽSTVO Jiráskova 261-263 JAKU Trade s.r.o. Ing.Miloš Novák UHER s.r.o. Tenis SK Libiš CSS Logistic s.r.o. FSPNET s.r.o. Vlastimil Fryč - Fryč a spol. S A D s.r.o. Pěnkava KNIHOVNA PKV s.r.o. SK Slavia Praha – fotbal a.s. golden ball card Rybaření je zábava ČETRANS energetika s.r.o. Holub na střeše ScieGenomic Mělnická zeleň s.r.o. KON Mělník, s.r.o. Printed Chilane Asociace Českých Cirkusů, o.s. Fotbal Kokořínsko - Kamery PÁRA Z NAVIJÁKU Jirikovsky AROS-STAV s.r.o. Perspora SK Junior Teplice Český občanský spolek proti plicním nemocem KPJM, 2013 Josef Masopust Printed LEGATO CZ s.r.o. Autoškola Krejča JAKU Trade s.r.o. Dopravně psychologická vyšetření - Mgr. Jan Kalivoda Trio Martinů EUROMAC spol. s r.o. NOVANTA Jaroslava Hajtúnová MVDr. Bilíková Jitka Ondřej Suchý České přístavy, a.s. Lucie Zelenková - Amina LPP s.r.o. Fan club ZAZ PÁRA Z NAVIJÁKU Hotel u Rytíře DATAEKONOMIA CZ s.r.o. PERSPORA, s.r.o. fk Pšovka Mělnik Václav Mašek Insprav s.r.o. TM - auto s.r.o. Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 Bytové družstvo Dykova 726 Bizema s.r.o. Bytové družstvo Domov 3017 Petr Dvorný s.r.o. Bytové družstvo U hřiště LabXPress Ltd. Mlékařské družstvo Česká Lípa BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 K+K Kvalite Mzdové účetnictví Topení - voda Karabáček KOVVEL kovoobrábění LUNA PLAST a.s. KPJM Elpo ups s.r.o. VEMODIA, a.s. TIÚ-PLAST a.s. Sport Dřísy MEPLA - stroje Technické služby Mělník TM - auto s.r.o. KITGEN spol. s r.o. Stavebni rozpočty Kitgen spol. s.r.o. Lupa s.r.o. Scout - Holub CM car Červený Michal kliste ZMRZLINA-VALSA.CZ Ubytovna Mělník Čerstvé mléko Oblastní spolek ČČK Mělník Hotel u Rytíře STK Mělník hala - bios- Mělník JAKU Trade s.r.o. Tenis MF Fan club ZAZ Bizema s.r.o. Bruin-tech s.r.o. K+K Kvalite TS Byšice Mělnický turistický portál Soňa Peková K N I H O V N A Mělnicko ČETRANS energetika s.r.o. TIÚ-PLAST a.s. Mělnická zeleň s.r.o. Tilia Laboratories MEFRIT, spol. s.r.o. Bohumil Poddaný Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory | Elektro Klima Servis Lara Fashion Tenis SK Mělník Tenis SK Libiš Sdružení mladých sklerotiků, z.s. Cestovní agentura Valsa Historie obce Lobeč OSH Mělník M- car Mělník Rezervace nakládky popílku - provoz Elektrárna Mělník I, Horní Počaply Maltézská pomoc, o. p. s. Tomáš Vozáb ZA SPORT A ZDRAVÝ MĚLNÍK Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Podtlaková kanalizace D.Beřkovice Eletis Vila Baba DaSty Mělník z.s. Pronájem minibus Bizema s.r.o. AUTO DOŠEK s.r.o.