Služby v oblasti PO

(prováděné odborně způsobilou osobou v PO, případně preventistou PO)

Dokumentace

 • Zpracování dokumentace o začlenění činností do kategorií podle požárního nebezpečí
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím
 • Stanovení podmínek požární bezpečnosti při pracích s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu (včetně provozování efektů s otevřeným ohněm na kulturních akcích)
 • Zabezpečení a organizační uspořádání požární ochrany v období sklizně pícnin a obilovin
 • Zpracování identifikační karty prostoru
 • Požární řády pracovišť, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, včetně povinných příloh
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán (textová i grafická část)
 • Dokumentace zdolávání požárů
 • Řád ohlašovny požárů
 • Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Tématický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventivních požárních hlídek
 • Tématický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventistů požární ochrany
 • Zpracování podkladů (témat) pro jednotlivé druhy školení o požární ochraně
 • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Dokumentace o odborné přípravě preventivních požárních hlídek
 • Dokumentace o odborné přípravě preventistů požární ochrany
 • Požární kniha – dodání i vedení
 • Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, případně požární hlídky
 • Dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo společné jednotky požární ochrany
 • Požární řád obce
 • Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti v obci
 • Dokumentace k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
 • Dokumentace obce k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
 • Dokumentace obce k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období ohrožení státu a válečného stavu

Školení

 • Opakovaná a vstupní školení požární ochrany pro zaměstnance včetně prokazatelného přezkoušení
 • Školení požární ochrany pro vedoucí zaměstnance včetně prokazatelného přezkoušení a vydání dokladu o ověření znalostí
 • Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek včetně prokazatelného přezkoušení a vydání dokladu o ověření znalostí
 • Odborná příprava preventivní požární hlídky určené pro akce s větším počtem osob včetně prokazatelného přezkoušení a vydání dokladu o ověření znalostí
 • Odborná příprava preventistů požární ochrany včetně prokazatelného přezkoušení a vydání dokladu o ověření znalostí

Ostatní činnosti

 • Preventivní požární prohlídka včetně zápisu do požární knihy a návrhu opatření na odstranění závad
 • Odborná pomoc při rozmístění bezpečnostních a výstražných tabulek a věcných prostředků požární ochrany včetně určení počtu a druhu
 • Metodická pomoc při zajišťování cvičného požárního poplachu
 • Sledování termínů kontrol provozuschopnosti vyhrazených věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • Zajištění kontrol provozuschopnosti vyhrazených věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • Praktická ukázka hašení pomocí přenosných hasících přístrojů (na vyžádání)
 • Dodání a instalace požárně bezpečnostních tabulek (samolepících a plastových včetně fotoluminiscenčního provedení)
 • Dodání a instalace přenosných hasících přístrojů
 • Dodání autonomních hlásičů požáru (dle EN 14604)
 • Dodání hlásičů oxidu uhelnatého (CO)
 • Dodání hlásičů plynu a LPG (detekuje zemní plyn i propan-butan)
 • Roční kontrola dokumentace požární ochrany včetně případné aktualizace
 • Kontrola dodržování předpisů o požární ochraně prostřednictvím odborně způsobilé osoby
 • Zastupování právnické osoby před orgány státní správy v oblasti PO (na základě plné moci)
 • Zajištění vypracování požárně bezpečnostního řešení ke kolaudačnímu řízení
 • Komplexní vedení dokumentace PO včetně aktualizace
 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti požární ochrany
Copyright  ©   BozPoN CZ s.r.o.                                       On-line: 1 - Návštěvy dnes: 2 - Celkem : 251099                                    |    home    |    site maps    |    contact
Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. - KAPRO E- lingue MEFRIT, spol. s.r.o. Cestovní agentura Valsa Elektro Klima Servis Studio Fresh Tenis SK Mělník Cirkus Jo-Joo, s.r.o Nějaký klub PHR agency, s.r.o. LUNA PLAST a.s. Mepla s.r.o. EUROWOOD HOLDING CZ s.r.o. Mělník Irena Vovsová Tiskárna K+H Loganton s.r.o. EUROSTAVOPROJEKT CZ s.r.o. Mělník MAS Vyhlídky, z.s. M- car Mělník Dům Kněžny Emmy BarnPchery Cesta ZTP, s.r.o. Elektro Market Servis s.r.o. synlab genetics s.r.o. Klub Přátel JM Allei, spol. s r.o. STK Mělník ZMRZLINA-VALSA.CZ SUNDAP s.r.o. Primasped s.r.o. Ing.Tomáš Klášterka CM car Červený Michal SCULPTOR Sportovní přístav Bílé Břehy s.r.o. BYTOVÉ DRUŽSTVO Jiráskova 261-263 JAKU Trade s.r.o. Ing.Miloš Novák UHER s.r.o. Tenis SK Libiš CSS Logistic s.r.o. FSPNET s.r.o. Vlastimil Fryč - Fryč a spol. S A D s.r.o. Pěnkava KNIHOVNA PKV s.r.o. SK Slavia Praha – fotbal a.s. golden ball card Rybaření je zábava ČETRANS energetika s.r.o. Holub na střeše ScieGenomic Mělnická zeleň s.r.o. KON Mělník, s.r.o. Printed Chilane Asociace Českých Cirkusů, o.s. Fotbal Kokořínsko - Kamery PÁRA Z NAVIJÁKU Jirikovsky AROS-STAV s.r.o. Perspora SK Junior Teplice Český občanský spolek proti plicním nemocem KPJM, 2013 Josef Masopust Printed LEGATO CZ s.r.o. Autoškola Krejča JAKU Trade s.r.o. Dopravně psychologická vyšetření - Mgr. Jan Kalivoda Trio Martinů EUROMAC spol. s r.o. NOVANTA Jaroslava Hajtúnová MVDr. Bilíková Jitka Ondřej Suchý České přístavy, a.s. Lucie Zelenková - Amina LPP s.r.o. Fan club ZAZ PÁRA Z NAVIJÁKU Hotel u Rytíře DATAEKONOMIA CZ s.r.o. PERSPORA, s.r.o. fk Pšovka Mělnik Václav Mašek Insprav s.r.o. TM - auto s.r.o. Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 Bytové družstvo Dykova 726 Bizema s.r.o. Bytové družstvo Domov 3017 Petr Dvorný s.r.o. Bytové družstvo U hřiště LabXPress Ltd. Mlékařské družstvo Česká Lípa BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 K+K Kvalite Mzdové účetnictví Topení - voda Karabáček KOVVEL kovoobrábění LUNA PLAST a.s. KPJM Elpo ups s.r.o. VEMODIA, a.s. TIÚ-PLAST a.s. Sport Dřísy MEPLA - stroje Technické služby Mělník TM - auto s.r.o. KITGEN spol. s r.o. Stavebni rozpočty Kitgen spol. s.r.o. Lupa s.r.o. Scout - Holub CM car Červený Michal kliste ZMRZLINA-VALSA.CZ Ubytovna Mělník Čerstvé mléko Oblastní spolek ČČK Mělník Hotel u Rytíře STK Mělník hala - bios- Mělník JAKU Trade s.r.o. Tenis MF Fan club ZAZ Bizema s.r.o. Bruin-tech s.r.o. K+K Kvalite TS Byšice Mělnický turistický portál Soňa Peková K N I H O V N A Mělnicko ČETRANS energetika s.r.o. TIÚ-PLAST a.s. Mělnická zeleň s.r.o. Tilia Laboratories MEFRIT, spol. s.r.o. Bohumil Poddaný Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory | Elektro Klima Servis Lara Fashion Tenis SK Mělník Tenis SK Libiš Sdružení mladých sklerotiků, z.s. Cestovní agentura Valsa Historie obce Lobeč OSH Mělník M- car Mělník Rezervace nakládky popílku - provoz Elektrárna Mělník I, Horní Počaply Maltézská pomoc, o. p. s. Tomáš Vozáb ZA SPORT A ZDRAVÝ MĚLNÍK Maltézská pomoc Maltézská pomoc Maltézská pomoc Maltézská pomoc Maltézská pomoc Maltézská pomoc Maltézská pomoc Maltézská pomoc Maltézská pomoc Maltézská pomoc Maltézská pomoc Maltézská pomoc Maltézská pomoc Maltézská pomoc Maltézská pomoc Podtlaková kanalizace D.Beřkovice Eletis