Služby v oblasti PO

(prováděné odborně způsobilou osobou v PO, případně preventistou PO)

Dokumentace

 • Zpracování dokumentace o začlenění činností do kategorií podle požárního nebezpečí
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím
 • Stanovení podmínek požární bezpečnosti při pracích s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu (včetně provozování efektů s otevřeným ohněm na kulturních akcích)
 • Zabezpečení a organizační uspořádání požární ochrany v období sklizně pícnin a obilovin
 • Zpracování identifikační karty prostoru
 • Požární řády pracovišť, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, včetně povinných příloh
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán (textová i grafická část)
 • Dokumentace zdolávání požárů
 • Řád ohlašovny požárů
 • Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Tématický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventivních požárních hlídek
 • Tématický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventistů požární ochrany
 • Zpracování podkladů (témat) pro jednotlivé druhy školení o požární ochraně
 • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Dokumentace o odborné přípravě preventivních požárních hlídek
 • Dokumentace o odborné přípravě preventistů požární ochrany
 • Požární kniha – dodání i vedení
 • Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, případně požární hlídky
 • Dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo společné jednotky požární ochrany
 • Požární řád obce
 • Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti v obci
 • Dokumentace k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
 • Dokumentace obce k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
 • Dokumentace obce k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období ohrožení státu a válečného stavu

Školení

 • Opakovaná a vstupní školení požární ochrany pro zaměstnance včetně prokazatelného přezkoušení
 • Školení požární ochrany pro vedoucí zaměstnance včetně prokazatelného přezkoušení a vydání dokladu o ověření znalostí
 • Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek včetně prokazatelného přezkoušení a vydání dokladu o ověření znalostí
 • Odborná příprava preventivní požární hlídky určené pro akce s větším počtem osob včetně prokazatelného přezkoušení a vydání dokladu o ověření znalostí
 • Odborná příprava preventistů požární ochrany včetně prokazatelného přezkoušení a vydání dokladu o ověření znalostí

Ostatní činnosti

 • Preventivní požární prohlídka včetně zápisu do požární knihy a návrhu opatření na odstranění závad
 • Odborná pomoc při rozmístění bezpečnostních a výstražných tabulek a věcných prostředků požární ochrany včetně určení počtu a druhu
 • Metodická pomoc při zajišťování cvičného požárního poplachu
 • Sledování termínů kontrol provozuschopnosti vyhrazených věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • Zajištění kontrol provozuschopnosti vyhrazených věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • Praktická ukázka hašení pomocí přenosných hasících přístrojů (na vyžádání)
 • Dodání a instalace požárně bezpečnostních tabulek (samolepících a plastových včetně fotoluminiscenčního provedení)
 • Dodání a instalace přenosných hasících přístrojů
 • Dodání autonomních hlásičů požáru (dle EN 14604)
 • Dodání hlásičů oxidu uhelnatého (CO)
 • Dodání hlásičů plynu a LPG (detekuje zemní plyn i propan-butan)
 • Roční kontrola dokumentace požární ochrany včetně případné aktualizace
 • Kontrola dodržování předpisů o požární ochraně prostřednictvím odborně způsobilé osoby
 • Zastupování právnické osoby před orgány státní správy v oblasti PO (na základě plné moci)
 • Zajištění vypracování požárně bezpečnostního řešení ke kolaudačnímu řízení
 • Komplexní vedení dokumentace PO včetně aktualizace
 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti požární ochrany
Copyright  ©   BozPoN CZ s.r.o.                                       On-line: 1 - Návštěvy dnes: 1 - Celkem : 250271                                    |    home    |    site maps    |    contact
Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. - KAPRO E- lingue MEFRIT, spol. s.r.o. Cestovní agentura Valsa Elektro Klima Servis Studio Fresh Tenis SK Mělník Cirkus Jo-Joo, s.r.o Nějaký klub PHR agency, s.r.o. LUNA PLAST a.s. Mepla s.r.o. EUROWOOD HOLDING CZ s.r.o. Mělník Irena Vovsová Tiskárna K+H Loganton s.r.o. EUROSTAVOPROJEKT CZ s.r.o. Mělník MAS Vyhlídky, z.s. M- car Mělník Dům Kněžny Emmy BarnPchery Cesta ZTP, s.r.o. Elektro Market Servis s.r.o. synlab genetics s.r.o. Klub Přátel JM Allei, spol. s r.o. STK Mělník ZMRZLINA-VALSA.CZ SUNDAP s.r.o. Primasped s.r.o. Ing.Tomáš Klášterka CM car Červený Michal SCULPTOR Sportovní přístav Bílé Břehy s.r.o. BYTOVÉ DRUŽSTVO Jiráskova 261-263 JAKU Trade s.r.o. Ing.Miloš Novák UHER s.r.o. Tenis SK Libiš CSS Logistic s.r.o. FSPNET s.r.o. Vlastimil Fryč - Fryč a spol. S A D s.r.o. Pěnkava KNIHOVNA PKV s.r.o. SK Slavia Praha – fotbal a.s. golden ball card Rybaření je zábava ČETRANS energetika s.r.o. Holub na střeše ScieGenomic Mělnická zeleň s.r.o. KON Mělník, s.r.o. Printed Chilane Asociace Českých Cirkusů, o.s. Fotbal Kokořínsko - Kamery PÁRA Z NAVIJÁKU Jirikovsky AROS-STAV s.r.o. Perspora SK Junior Teplice Český občanský spolek proti plicním nemocem KPJM, 2013 Josef Masopust Printed LEGATO CZ s.r.o. Autoškola Krejča JAKU Trade s.r.o. Dopravně psychologická vyšetření - Mgr. Jan Kalivoda Trio Martinů EUROMAC spol. s r.o. NOVANTA Jaroslava Hajtúnová MVDr. Bilíková Jitka Ondřej Suchý České přístavy, a.s. Lucie Zelenková - Amina LPP s.r.o. Fan club ZAZ PÁRA Z NAVIJÁKU Hotel u Rytíře DATAEKONOMIA CZ s.r.o. PERSPORA, s.r.o. fk Pšovka Mělnik Václav Mašek Insprav s.r.o. TM - auto s.r.o. Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 Bytové družstvo Dykova 726 Bizema s.r.o. Bytové družstvo Domov 3017 Petr Dvorný s.r.o. Bytové družstvo U hřiště LabXPress Ltd. Mlékařské družstvo Česká Lípa BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 K+K Kvalite Mzdové účetnictví Topení - voda Karabáček KOVVEL kovoobrábění LUNA PLAST a.s. KPJM Elpo ups s.r.o. VEMODIA, a.s. TIÚ-PLAST a.s. Sport Dřísy MEPLA - stroje Technické služby Mělník TM - auto s.r.o. KITGEN spol. s r.o. Stavebni rozpočty Kitgen spol. s.r.o. Lupa s.r.o. Scout - Holub CM car Červený Michal kliste ZMRZLINA-VALSA.CZ Ubytovna Mělník Čerstvé mléko Oblastní spolek ČČK Mělník Hotel u Rytíře STK Mělník hala - bios- Mělník JAKU Trade s.r.o. Tenis MF Fan club ZAZ Bizema s.r.o. Bruin-tech s.r.o. K+K Kvalite TS Byšice Mělnický turistický portál Soňa Peková K N I H O V N A Mělnicko ČETRANS energetika s.r.o. TIÚ-PLAST a.s. Mělnická zeleň s.r.o. Tilia Laboratories MEFRIT, spol. s.r.o. Bohumil Poddaný Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory | Elektro Klima Servis Lara Fashion Tenis SK Mělník Tenis SK Libiš Sdružení mladých sklerotiků, z.s. Cestovní agentura Valsa Historie obce Lobeč OSH Mělník M- car Mělník Rezervace nakládky popílku - provoz Elektrárna Mělník I, Horní Počaply