Zaměstnanci firmy BozPoN CZ s.r.o. disponují těmito osvědčeními:

  • Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně (dle § 11 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů) vydané Ministerstvem vnitra dne 1.6.2000; číslo osvědčení Š-30/2000

  • Preventista PO (§ 5, 11 a 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů)

  • Osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik vydané VÚBP; evidenční číslo osvědčení: VUBP/931/PREV/2020

  • Osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik vydané VÚBP; evidenční číslo osvědčení: VUBP/666/PRE/2016

  • Osvědčení o rekvalifikaci auditor systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané VÚBP Praha dne 24.2.2005 pod ev.č. 2/2005/DNS-A

  • Osvědčení o zaškolení k provádění kontrol technického stavu žebříků a běžných kontrol ocelových konstrukcí vydané ROVS s.r.o. dne 19.3.2013

  • Osvědčení o zaškolení k provádění kontrol technického stavu přenosných žebříků a běžných kontrol regálů vydané ROVS s.r.o. dne 24.3.2016

  • Osvědčení o zaškolení k provádění kontrol manipulačních prostředků vydané ROVS s.r.o. dne 29.10.2013

  • Osvědčení ze semináře „Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání po 1.1.2011“ ze dne 14.12.2010 vydané ROVS s.r.o.

  • Osvědčení ze semináře „Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele“ vydané EVIS – Vzdělávací služby dne 22.5.2013

Copyright  ©   BozPoN CZ s.r.o.                                       On-line: 1 - Návštěvy dnes: 5 - Celkem : 250328                                    |    home    |    site maps    |    contact